Help us beta test the new Bite Squad site!Go to new siteNo, thanks×
Spartan Pita & Gyro
(83 Ratings )
(602) 956-1996 | 4502 E Thomas Rd Phoenix, Arizona 85018